Fördomar

Det är så lätt att utgå från en massa fördomar om andra. Vi alla har en massa fördomar, det viktiga är att förstå att vi har fördomar, vilka fördomar och att vi agerar och reagerar ...