Vifta på svansen och vicka på rumpan

När livet skenar

Ibland är det som att man inte hinner med något. Tiden bara springer förbi och livet likaså. Om livet åtminstone kunde då i denna fart vara lite smidigt en gång vore det tacksamt. Men det är nya saker som sker hela tiden som ligger utanför ens kontroll. Jag har fått höra många gånger att jag ska välja mina strider. Ja, det är ju lätt för de som får utkämpa en eller två strider på ett år eller tio. Men när striderna liksom kommer i en strid ström (humor, jag vet) då är det inte lika lätt. Välj dina strider. Den med sjukvården som inte tar emot mitt barn eller kanske den med skolan som inte erbjuder de anpassningar som behövs och som barnet har rätt till. Kanske rent av strunta i min egen vård eller rätten till att bli behandlad med respekt hos olika myndigheter. Ja, eller alltså, detta med att få bemötas med respekt kan man ju tycka skulle vara en självklarhet oavsett vart man vänder sig. Men verkligheten ser inte ut så.