Sparad i Arbete, Fackligt, Politik

Det så kallade ”sovande jour”

Pacta  är arbetsgivarförbundet som arbetar vid din sida. För att skapa en stark organisation krävs en stark medspelare. Vi är stadigt förankrade både inom kommun- och landstingssektorn och privata näringslivet, vilket innebär att vi kan anpassa kommunala avtal efter era behov. Med oss bredvid er är ni rustade för motgång – och redo för framgång!”

Pacta är de som arbetar fram kollektivavtal så som HÖK som många assistenter arbetar under. Det kan finnas lite olika dock beroende på om du är anställd kommunalt eller privat. Men många går ändå under HÖK. Går du in på pacta kan du lätt hitta avtalen.

I den särskilda bilagan där jour regleras står det följande som inledning

Dessa bestämmelser gäller för
1. arbetstagare särskilt anställda för jourtjänstgöring nattetid (jourpass) samt,
2. all jourtjänstgöring inom handikappomsorgen för arbetstagare i verksamhet
som riktar sig till personer med funktionshinder, om inte lokala parter har överenskommit om annat.

Under jourtjänstgöring enligt dessa bestämmelser har arbetstagare skyldighet att
gällande punkt 1 ovan svara för den omedelbara tillsynen respektive punkt 2
ovan svara för akuta insatser samt i båda fallen att morgon och kväll biträda med
förberedelse- och avslutningsarbeten avseende löpande göromål.

Anmärkning
Arbetstagare har under jourpass rätt att sova i den mån arbetsuppgifterna medger.

Vid beräkning av arbetstid samt fastställande av lön och ersättningar enligt dessa
bestämmelser har beaktats att genomsnittligt hälften av jourpasset anses utgöra
ordinarie arbetstid och hälften anses utgöra jour.

Detta betyder att en arbetsgivare kan hävda att arbete som faktiskt sker på jouren är förberedande och avslutande arbete. Kommunal menar att man inte kan tolka det som att vanligt arbete ska utföras utan att det ska tolkas som att arbetstagaren ska göra till exempel fint inför morgondagen, förbereda frukost eller små enklare sysslor. Medan arbetsgivarorganisationen menar att vanligt arbete kan utföras.

Min situation är sådan att jag arbetar 4-5 timmar på min jour med vanligt arbete, utöver det kommer larm som i snitt är 3-4 gånger per natt. Jag har betalt för 6 timmars jour av de 12 timmar jour jag har (såvida jag inte missförstått betalningen men det är informationen jag har fått). Vi som arbetar på min arbetsplats får cirka 4 timmars sömn under natten och då sällan i sträck utan uppdelade. Vi alla upplever nätterna mer som vaken natt än som journätter och det vi vill är att i alla fall få rimligt betalt för det vi gör.
Hade jag arbetat bara med vanlig lön fram till natten hade jag fått mycket mer ob för min arbetstid än vad jag nu får.

Jag var in på min lönespecifikation igår och detta är ett utdrag av hur ersättningen ser ut för mig och för många fler

Datum                                                                                                 Antal               A-pris                 Summa

Ob-kväll jourbitr                         2012-12-11       2012-12-31       8,00                     9,70                     77,60

Ob-natt jourbitr                          2012-12-11       2012-12-31       32,00                  19,60                  627,20

Ob-Veckoslut j bitr                    2012-12-11       2012-12-31       24,00                  24,15                  579,60

Ob-storhelg jourbitr                 2012-12-11       2012-12-31       23,00                  48,40                  1113,20

Jourers lägre bil J                        2012-12-11       2012-12-31       49,00                  16,30                  798,70

Jourers högre bil J                      2012-12-11       2012-12-31       47,00                  32,60                  1532,20

Under de timmar jag jobbar som mest tjänar jag som minst.

 

Jag hittade en artikel i kommunalarbetaren där Annett Olofsson, jurist på LO-TCO Rättsskydd,
lagar, avtal och arbetsrätt svarar på en fråga om det verkligen är sovande jour (sådan jour jag har). Intressant i hennes svar är detta som jag dragit ur (hela frågan med svar kan ni läsa här)

Men det är inte jourtid när arbetstagaren utför arbete, vilket betyder att det är fråga om ordinarie arbetstid eller övertid när  ni blir väckta och utför arbete på natten. Nattarbetande är den som normalt utför minst tre timmar av sitt arbetspass under natt (22.00-06.00) eller troligen kommer att utföra minst en tredjedel av sin årsarbetstid under natt. ­Ni blir väckta tre till sex gånger varje natt. Om ni utför minst en timmes arbete under er ”sov­ande” jour är min bedömning att det är fråga om nattarbete och då gäller snävare regler för arbetstidens förläggning.

Om vi utför minst en timmas arbete under vår sovande jour är det frågan om nattarbete. Ja, vi utgör mer än 1 timmas arbete på vår sovande jour, bara att ta larmtiderna så blir det sammanlagt minst en timmas arbete. Med andra ord borde det vara andra regler.

Hur som helst är detta ett område som måste arbetas med. Det måste till bättre avtal, bättre regler och bättre betalning. Det kan inte vara okej att vi är många som får tillbringa tid på vårat arbete utan betalning och då vi har betalt är den skrattretande låg.

Det är en fråga om arbetsmiljö och arbetstid.

Jag uppmanar er därför igen, arbetar ni med ”sovande” jour, berätta för ert fack, berätta för kommunal hur det ser ut, vad ni får i lön, era arbetstider, vad ni anses ska göra under tiden etc. Kräv skillnad, var inte nöjda med att bli utnyttjade.

Tillsammans kan vi förändra

Sparad i Arbete, Politik

Assistenter – Upp till kamp

Jag gissar att det finns flera personliga assistenter runt om i landet som arbetar jour och som inte får vettigt betalt för sina jourtimmar. Eller kan det vara så att ni precis som jag inte ens får betalt för alla timmar.

Det kan inte vara okej att vi får minimal lön för de timmar vi tillbringar på vårt arbete. För även om vi sover vissa timmar så måste vi kunna rycka ut när som helst och vi har ingen möjlighet att lämna vår arbetsplats. Därför bör vi få minst normal lön för alla de timmar vi arbetar.

Kommunal har påbörjat sitt arbete för avtal 2013. De kommer bland annat ta upp detta med jour men vad jag har kunnat läsa mig till så handlar det inte om lön under jour utan bara att få bättre och tydligare regler kring jour. Därför tänker jag att det är nu vi har chans att visa vårt missnöje.

Protestera, acceptera inte att jobba gratis. Det är inte så det ska gå till och vårt arbete är mer värt än så. Vi är värda mer än att tvingas till gratisarbete.

Ett förslag till protest är att alltid skriva upp de timmar vi inte får betalt för som övertid. Tänk vilken protest det skulle kunna bli om vi alla samlar oss och skriver upp övertid för alla timmar vi inte får betalt för. Och då ska de inte räkna på att vi får halva lönen eller mindre för timmarna. Nej, vi ska ha normalt betalt för alla timmar.

Hör av er till kommunal, berätta om er situation. Berätta hur det funkar för er, vad ni får i lön eller inte i lön. Berätta och protestera. Vi är värda mer.

Upp till kamp assistenter

Sparad i Arbete, Politik

Gratisarbete

Jag jobbar som personlig assistent. Jag jobbar journätter vilket innebär att vi ska ha sovande natt där vi tar larm för akutare saker som brukaren behöver hjälp med. Journatten är 12 timmar och får inte innehålla fasta insatser. Sex timmar av dessa får vi betalt, minimalt betalt och de resterade 6 timmarna får vi inte betalt alls.

Där jag är placerad nu får vi assistenter jobba några timmar in på jouren. Vi har fram till nu faktiskt fått jobba i två till tre timmar in på jouren och likadant är det på morgonen. Vi assistenter har fått sova kring 4 timmar per natt och alltså fått jobba mer än vad vi ska på vår jour. Vi är slitna men får ingenting för det. Vi ska orka fungera men hur ska vi det när vi inte får sova och inte heller får betalt för det arbete vi gör?

Det sjuka är att vi dels måste finnas på jobbet under tid vi faktiskt inte får betalt för. Den jourtid vi har betalt för är en betalning som är skamligt liten.

Jämför till exempel med en elektriker som har jour. De får minst sin vanliga lön på själva jouren och sen får de extra betalt om de måste rycka ut.

Vi får mindre betalt under jouren än annars och vi får inget mer för att vi får rycka ut på jouren. Vi måste dessutom vara på arbetsplatsen och vi måste vara där under tid där vi inte ens har lön.

Hur kan detta vara okej? Hur kan politiker, fack etc tycka detta är okej? Hur många vill tillbringa halva sitt arbetspass på sitt arbete men utan lön? Jag vill inte det, jag tycker inte det är okej.

fackBilden är googlad

Skulle du jobba för mindre lön än vanligt och till och med utan lön? Är det okej att det är såhär i vårt land?

Sparad i Arbete

Den nya lönen

Idag efter jag varit ute på insats såg jag att jag missat ett samtal från min chef. Hen hade lämnat ett meddelande så jag lyssnade av det. Nervös var jag då jag vägrat acceptera min låga lön.

Av erfarenhet efter andra händelser så har chefer en tendens att sätta sig ännu mer på tvären när man kopplar in facket och självklart hade jag kopplat in facket i detta.

Men hur som haver så lyssnade jag av och vilken överraskning som väntade mig. En bra lönehöjning, en ny lön som jag faktiskt kommer kunna leva på. Ångesten inför allt detta släppte och jag ringde upp hen på en gång.

Nu får jag dock vänta ytterligare en månad innan jag får lön utifrån min nya lön, fast då i Maj kommer jag få retroaktivt för några månader istället. Hur skönt som helst och denna ”fight” är över.

Ska bli spännande att se vad lönen kommer att bli efter årets löneförhöjning, för detta är min grundlön som blivit höjd och inget annat. Detta har inget med vår ”individuella lön” att göra.

Hade jag haft pengar hade jag firat detta, för fira skulle jag verkligen vilja göra. Men är man pengalös så är man.

 

En uppmaning till er är att GÅ MED I FACKET se till att ni kollar upp era rättigheter. Våga stå för att ni kan, duger, är värda och kämpa för er rätt.

Jag säger stort tack till Vision som hjälpt mig med detta