Fördomar

Det är så lätt att utgå från en massa fördomar om andra. Vi alla har en massa fördomar, det viktiga är att förstå att vi har fördomar, vilka fördomar och att vi agerar och reagerar utifrån dessa fördomar. Först då kan vi mötas istället för att bara bemöta.

Själv har jag på sistone blivit bemött med en hel del fördomar. Både att jag skulle bli sjuk av utmattning igen så fort jag får en anställning. Som att utmattning handlar om att man är lat och inte vill göra något. Utmattning är något som drabbar människor som är väldigt ambitiösa, som vill för mycket och gör för mycket. Som drabbas av negativ stress under längre tid och som inte har möjlighet att få kontroll över sitt liv.

Själv har jag drabbats av flera utmattningar varav den senaste blev rätt rejäl. Dels för att det var för mycket kaos i mitt privata liv, dels för att jag hade en omöjlig situation på mitt dåvarande arbete. Jag har även fått lära mig att det är vanligt att man kan bli utmattad, deprimerad osv då man har en npf-diagnos. Samsjuklighet kallas det.

Jag har i större delen av mitt liv varit en driven person som hoppat på massor med olika saker. Engagerat mig ideellt, demonstrerat, tagit hand om andra människor och alltid arbetat hårt på alla jobb jag haft. Förutom detta har jag överlevt en hel del trauman. Livet har inte varit lätt och det har rullat på i alldeles för hög fart och med alldeles för mycket negativ stress.

Men tillbaka till fördomar. Jag har också en massa fördomar och för att kunna möta människor behöver jag vara medveten om vad jag har för fördomar. Dels för att jag själv inte vill bli bemött av en massa fördomar och dels för att jag inte vill leva kvar i mina föreställningar kring andra människors varande.

Author: trollbottom

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *